REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Święto Edukacji Narodowej

W piątek, 11 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście – reprezentacja Rady rodziców, oraz emerytowani dyrektorzy i nauczyciele RCEZ. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod opieką p. Teresy Kłosek i p. Marii Litwin oraz krótki koncert szkolnego zespołu „RCEZ Band”.

AG

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop