REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Konkurs matematyczny

We wtorek, 5 listopada 2019 roku w RCEZ w Biłgoraju odbył się Konkurs Matematyczny „MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA”, adresowany do uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy matematycznej wśród młodzieży, rozwijanie uzdolnień uczniów w dziedzinie matematyki, wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy. Etap szkolny polegał na samodzielnym rozwiązywaniu przesłanych przez Organizatora zadań w określonym czasie pod opieką Szkolnej Komisji Konkursowej.

Dziękujemy za przybycie oraz ogromne zaangażowanie.

E. P.

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop