REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

Logo OTWS

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zdobyło I miejsce w rankingu szkół samochodowych w Polsce w 2019 roku.

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Stypendia za wyniki w nauce

18 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość wręczenia stypendium przez Jana Komana - kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju we wtorek, 12 listopada 2019 roku podczas akademii upamiętniającej 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen, oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Wszyscy uczniowie z naszej szkoły, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia sportowe odnieśli sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.

Gratulacje dla wszystkich stypendystów!

AG

recent events

OSTATNIE WYDARZENIA...

from the youtube channel

Z KANAŁU YOUTUBE...

RCEZ zaprasza Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
teams

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

elektryczno-elektroniczny mechaniczno-samochodowy wychowania fizycznego języków obcych humanistyczny matematyczno-przyrodniczy informatyczno-ekonomiczny
cooperation

WSPÓŁPRACA

Serwis utrzymuje firma NETPARTNERS Metal Work Polska MODEL AMBRA
scrolltop