2Sa 2T.P.sam.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Matematyka RK 40 ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
wyposażenie 1D P14 Pr.DPs-1/2 JD S02
Pr.DPs-2/2 WS S06
r_matematyka RK 40
2 8:55- 9:40 wf-1/2 MP G2
wf-2/2 ŁM G1
ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
podwozia KR P24 Pr.DPs-1/2 JD S02
Pr.DPs-2/2 WS S06
r_fizyka KG 8
3 9:50-10:35 j.polski LI 83 ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
bhp s JB 62 Pr.DPs-1/2 JD S02
Pr.DPs-2/2 WS S06
j.polski LI 62
4 10:45-11:30 j.angielski-1/2 BR 87
j.angielski-2/2 GB P17
ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
wf-1/2 MP H4
wf-2/2 ŁM M3
Pr.DPs-1/2 JD S02
Pr.DPs-2/2 WS S06
j.angielski-1/2 BR 87
j.angielski-2/2 GB P17
5 11:40-12:25 zaj. z wych. GB P14 ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
Religia ZS 80 j.niemiecki-1/2 DK 88
j.niemiecki-2/2 AB S03
wf-1/2 MP G1
wf-2/2 ŁM B1
6 12:35-13:20 silniki SI P13 ZP Obs Ps-1/3 BD W06
ZP Obs Ps-2/3 A12
ZP Obs Ps-3/3 JW A7
r_fizyka KG 34 podwozia KR P24 PRDiTK LA 82
7 13:30-14:15 silniki SI P13   Matematyka RK 40 PKMs MW 62 PKMs MW 62
8 14:20-15:05 wyposażenie 1D P14     PKMs MW 62 Religia ZS 83
Obowiązuje od: 08 stycznia 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum