4Sa 4T.P.sam.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Matematyka DL 60 Matematyka DL 60 j.polski TK 48 j.angielski-1/2 GB P17
j.angielski-2/2 IB S04
Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
2 8:55- 9:40 wf OA B1 wf OA G1 j.polski TK 48 j.angielski-1/2 GB P17
j.angielski-2/2 IB S04
Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 GB P17
j.ang sa-2/2 IB S04
r_fizyka PM 8 r_fizyka PM 80 j.polski TK 48 Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
4 10:45-11:30 u_hist.i sp. BL 9 j.ang sa-1/2 GB P17
j.angielski-2/2 IB S04
j.ang sa-1/2 GB P17
j.ang sa-2/2 IB S04
wf OA H4 j.niemiecki-1/2 DK 88
j.niemiecki-2/2 AB S03
5 11:40-12:25 Religia AG 49 j.niemiecki-1/2 DK 88
j.niemiecki-2/2 AB S03
zaj. z wych. AB P13 Religia AG 83 r_matematyka DL 60
6 12:35-13:20 Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
u_hist.i sp. BL 9 u_hist.i sp. BL 9 r_matematyka DL 60 j.polski TK 48
7 13:30-14:15 Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
  Matematyka DL 60 r_matematyka DL 60  
8 14:20-15:05 Pr.OOPs-1/2 JD S01
Pr.OOPs-2/2 LL S02
       
Obowiązuje od: 20.11.2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-11-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum