Zastępstwa w dniu 2017-11-21 - 2017-11-22
Leszek Blicharz / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
4 wychowanie fizyczne - wf, B1,Zaw,Niepł Sławomir Łukaszczyk złączenie grup
5 wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 1 Sb(1) - wf, G1,Zaw,Niepł Sławomir Łukaszczyk złączenie grup
       
Tomasz Cich / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 AI(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  D Sylwester Amborski  
1 D Adam Osuch  
       
Łukasz Fil / 2017-11-21 wtorek
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 W1 Anna Ciosmak  
       
Ks.Krzysztof Górniak / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 2 TA - Religia, 83,Egz,Niepł Mirosław Późniak za ostatnią lekcję
3 4 TM - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 4 Sb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Agnieszka Iwanek / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 AI(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 wychowanie fizyczne - wf, G2,Egz,Niepł Adam Osuch złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 D Tomasz Romańczuk  
3 D Sławomir Łukaszczyk  
       
Teresa Kłosek / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 TE - j.polski, 48,Egz,Niepł Agnieszka Zdzioch za nieobecny oddział
4 3 TI - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2P Elżbieta Marczak-Bil  
       
Jan Kondrat / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 TE - Uczniowie przychodzą później    
2 4 TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 4 TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 LO(2) - instalacje, P16,Egz,Niepł Robert Kleban za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  W1 Tomasz Dziduch  
       
Przemysław Kubat / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 TA(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 wychowanie fizyczne - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 wychowanie fizyczne - wf, H4,Egz,Niepł Tomasz Romańczuk złączenie grup
       
Justyna Kulińska / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 LO - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 3 LO - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 am - j.polski, 47,Egz,Niepł Robert Kleban za nieobecny oddział
4 2 Sb - j.polski, 47,Egz,Niepł Barbara Gliwa za nieobecny oddział
       
Anna Kwiecińska / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 Sa(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 4 Sb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 TE(1) - Złączenie grup   Monika Popko s.36
4 4 TE(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 W1 Tomasz Dziduch  
4 W1 Barbara Gliwa  
       
Dorota Lipiec / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 Sa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 1 Sa - Matematyka, 60,Egz,Niepł Barbara Korga -Pietruczyk za nieobecny oddział
3 4 TA - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 4 TA - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Maria Litwin / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 TA - j.polski, 80,Egz,Niepł Józef Bednarz za 8 we środę
4 3 TA - j.polski, 80,Egz,Niepł Marzena Kwiatkowska za nieobecny oddział
       
Anna Myszak / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 Sb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 1 Ek - j.polski, 49,Egz,Niepł Adam Osuch za nieobecny oddział
3 1 Ek - j.polski, 49,Egz,Niepł Adam Osuch za nieobecny oddział
4 1 Sb - j.polski, 49,Egz,Niepł Iwona Bryll za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  2P Marzena Paszko  
1 2P Adam Larwa  
2 2P Adam Larwa  
       
Agnieszka Oleszczak-Bryła / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 Sa(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TE(2) - j.niemiecki, 36,Egz,Niepł Monika Popko za nieobecny oddział s.36
4 4 TE(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Sławomir Sitarz / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 Sa(2) - Pr.DPs, S01,L4,Niepł Leszek Luchowski złączenie grup
3 3 Sa(2) - Pr.DPs, S01,L4,Niepł Leszek Luchowski złączenie grup
4 3 Sa(2) - Pr.DPs, S01,L4,Niepł Leszek Luchowski złączenie grup
5 3 Sa(2) - Pr.DPs, S01,L4,Niepł Leszek Luchowski złączenie grup
6 4 Sb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 Sb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Sb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 WB Leszek Luchowski  
       
Alina Szpakowska / 2017-11-21 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TA - j.polski, 79,Egz,Niepł Piotr Pietruczyk za nieobecny oddział
2 3 TM - j.polski, 79,Egz,Niepł Łukasz Fil za nieobecny oddział
3 3 TM - j.polski, P32,Egz,Niepł Henryk Kasprowicz za ostatnią lekcję
4 4 TM - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Andrzej Antolak / 2017-11-22 środa
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  ZP Tadeusz Brzyski  
2 ZP Tadeusz Brzyski  
       
Józefa Gęborys / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TH(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 4 TH(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 Ek(2) - Pr. kadry, P26,Egz,Niepł Elżbieta Marczak-Bil złączenie grup
4 2 Ek(1) - Pr.dział. p., P26,Egz,Niepł Adam Larwa złączenie grup
       
Marzena Jargieło / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TI(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 4 TI(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  L Iwona Szpakowska  
1 L    
       
Henryk Kasprowicz / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 4 TM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 4 TM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Robert Kleban / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 TI - Uczniowie przychodzą później    
2 3 LO - Matematyka, 40,Egz,Niepł Barbara Gliwa za nieobecny oddział
4 1 TI - Matematyka, 40,Egz,Niepł Paweł Kozioł za nieobecny oddział
       
Barbara Korga -Pietruczyk / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 AI - Uczniowie przychodzą później    
2 2 em - Matematyka, 39,Egz,Niepł Teresa Kłosek za nieobecny oddział
3 3 Ek - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 Ek - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Danuta Kryńska / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TA(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 1 TE(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 TM(2) - j.niemiecki, 88,Egz,Niepł Barbara Gliwa za nieobecny oddział
4 4 TM(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
  S Alina Szpakowska  
1 S Mariola Sokołowska-Kaczor  
2 S Iwona Szpakowska  
       
Dorota Lipiec / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 TM - Matematyka, 60,Egz,Niepł Sylwester Amborski za nieobecny oddział
4 4 TA - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 L Sylwester Amborski  
       
Adam Osuch / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 TM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 4 TM(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Edyta Pleskacz / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 Ek - r_matematyka, 3,Egz,Płatne Elżbieta Marczak-Bil  
3 4 TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 4 TH - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Monika Popko / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 Sb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 4 TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 4 Sa - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 1 Sa - r_fizyka, 49,Egz,Niepł Iwona Bryll za nieobecny oddział
       
Wiesława Siek-Borowska / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 TH(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
2 4 TH(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 2 TI(2) - M4bazy, 66,Egz,Niepł Krzysztof Socha za nieobecny oddział
4 2 TI(2) - M4bazy, 66,Egz,Niepł Krzysztof Socha za nieobecny oddział
       
Sławomir Sitarz / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 am(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 am(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 am(1) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 Sa(1) - Pr.DEiEs, S01,L4,Niepł Wojciech Stasiewicz złączenie grup
6 3 Sa(1) - Pr.DEiEs, S01,L4,Niepł Wojciech Stasiewicz złączenie grup
7 3 Sa(1) - Pr.DEiEs, S01,L4,Niepł Wojciech Stasiewicz złączenie grup
8 3 Sa(1) - Pr.DEiEs, S01,L4,Niepł Wojciech Stasiewicz złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 WB Wojciech Stasiewicz  
6 WB Wojciech Stasiewicz  
       
Ewa Zawiślak / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 Sb - Uczniowie przychodzą później    
2 3 Sa - Matematyka, 61,Egz,Niepł Anna Myszak za nieobecny oddział
3 2 TM - Matematyka, 61,Egz,Niepł Anna Myszak za nieobecny oddział
4 4 TE - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 L Sylwester Amborski  
       
Agnieszka Zdzioch / 2017-11-22 środa
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 am - Uczniowie przychodzą później    
2 1 Ek - Chemia, 36,Egz,Płatne Marzena Paszko  
3 1 d - Chemia, 36,Egz,Niepł Mirosław Późniak za nieobecny oddział
4 4 Sb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN