- WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE -


Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Głowicka

CELE EDUKACYJNE 1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, w tym pełnienia ról małżeńskich
 2. i rodzicielskich.
 3. Pogłębienie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, prokreacji i funkcji rodziny.
 4. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób niepełnosprawnych, osób starszych, zdrowia własnego i innych.ZADANIA SZKOŁY 1. Pomoc w kształtowaniu prawidłowej relacji we własnej rodzinie. Integrowanie działań szkoły i rodziny.
 2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich oraz samodzielności i odpowiedzialności.
 3. Ukazanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, miłości, odpowiedzialności, małżeństwa, rodziny.
 4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.OSIĄGNIĘCIA 1. Świadome dążenie do wewnętrznego scalenia, integracji sfery psychicznej, duchowej i biologicznej.
 2. Przygotowanie na podstawie wiedzy i wytworzonych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym.
 3. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności.
 4. Świadomość potrzeby podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej.
 5. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jaki jest sens życia? Jakie są jego cele i zadania życiowe?<< powrót na stronę główną komisji   |   ^ w górę