Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

2 TM I 3 TE - WSPOMNIENIE Z POKAZÓW FIZYCZNYCH W LUBLINIE

W dniu 28 września klasy 2TM i 3TE uczestniczyły w pokazach fizycznych zorganizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie. W tym roku w programie pokazów były cztery półgodzinne części obejmujące działy: elektromagnetyzm, ciecze, fizyka ludzkiego ciała, rezonanse.

Uczniowie przebywali pod opieką kierownika wycieczki pani Moniki Popko oraz wychowawców Anny Ciosmak i Łukasza Fil.

2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie 2 TM i 3 TE - wspomnienie z  pokazów fizycznych w Lublinie
Webdesign by Ernest Kulanin