Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

XL EDYCJA OOWEE

10 lutego 2017 r. siedmiu uczniów RCEZ uczestniczyło w zawodach XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Olimpiadzie tej rokrocznie uczestniczy około
60 najlepszych szkół z całej Polski a także z Czech, Słowacji i Ukrainy. Zawody odbywają się w sześciu kategoriach (grupach). Uczestnicy etapu pisemnego OOWEE zostali wyłonieni po przeprowadzeniu etapu szkolnego OOWEE w czterech grupach tematycznych. Grupę elektroniczną reprezentowali uczniowie klasy IVTA: Łukasz Mróz i Rafał Bździuch, grupę mechatroniczną - Karol Bednarz uczeń klasy IVTM, grupę elektryczną - Wojciech Skwarek uczeń klasy IVTE oraz grupę informatyczną: Konrad Kręt, Szymon Kargol i Bartłomiej Paluch - uczniowie klasy IVTI. Do etapu praktycznego OOWEE w Bieruniu w grupie informatycznej zakwalifikował się Bartłomiej Paluch. Opiekunem merytorycznym ucznia jest Krzysztof Socha.

XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE XL edycja OOWEE
Webdesign by Ernest Kulanin