Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

KOLEJNE OSIĄGNIĘCIE MAĆKA

W wyniku kwalifikacji konkursowej uczeń klasy IV TM Maciej Pukarowski zajął VII miejsce w etapie centralnym (III stopień) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, w grupie elektrycznej. Olimpiada odbyła się w dniach 15-17 marca 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

51 uczestników rywalizowało w trzech grupach tematycznych: elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej. Za organizację olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady (KGO) powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), który tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni technicznych, przedstawiciele SEP oraz nauczyciele szkół średnich. Olimpiada jest w wykazie patronowanym przez MEN. Atrakcją pobytu w Bydgoszczy była wycieczka do zakładu „Apator” w Toruniu. Opiekunem merytorycznym ucznia był Ryszard Kochman.

Kolejne osiągnięcie Maćka Kolejne osiągnięcie Maćka Kolejne osiągnięcie Maćka Kolejne osiągnięcie Maćka
Webdesign by Ernest Kulanin