Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

SZKOLENIE PRZYSZŁYCH INSTALATORÓW

W dniu 17 listopada 2017r. odbyło się szkolenie dla uczniów klasy IV technikum elektrycznego przeprowadzone przez przedstawiciela firmy „Zamel”. Szkolenie zorganizował nauczyciel p. Jan Kondrat. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się
w teorii i praktyce z systemem inteligentnego domu EXTA LIFE oraz inteligentnego systemu bezprzewodowego sterowania EXTA FREE. Po szkoleniu każdy uczeń otrzymał certyfikat instalatora urządzeń systemu instalacji inteligentnej obiektów budowlanych.

Instalacje inteligentne są coraz częściej stosowane w budownictwie. Przewodowe i bezprzewodowe systemy pozwalają
w wygodny i prosty sposób sterować oświetleniem, ogrzewaniem, bramami, roletami itp. Systemy, których dotyczyło szkolenie mogą być sterowane odbiornikami z wykorzystaniem Internetu oraz zdalnie przy pomocy pilotów.

Dodatkowe umiejętności i kompetencje zdobyte podczas tego szkolenia będą przydatne uczestnikom szkolenia przy podejmowaniu pracy i dalszym rozwoju zawodowym. Na początku grudnia tego roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej zainteresowani uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień SEP. Po uzyskaniu tych uprawnień będą mogli podejmować prace związane z instalacją systemów inteligentnych w budynkach. Każde urządzenie systemu EXTA LIFE i EXTA FREE zainstalowane przez osobę posiadającą certyfikat instalatora, posiada dłuższą o rok gwarancję.

Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów Szkolenie przyszłych instalatorów

Jan Kondrat

Webdesign by Ernest Kulanin