Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

WYCIECZKA DO BIŁGORAJSKIEJ CIEPŁOWNI

12 stycznia 2018 roku uczniowie klasy II TM (technik mechatronik) mieli okazję odwiedzić Ciepłownię BPEC Sp. z o.o.. Celem działalności Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta Biłgoraj w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła w parze wodnej i gorącej wodzie. Podczas wycieczki uczniowie zobaczyli na czym polega produkcja energii cieplnej w ciepłowni węglowej. Opiekunami grupy byli nauczyciele Henryk Kasprowicz
i Łukasz Fil.

Dziękujemy przedsiębiorstwu za możliwość wejścia na obiekt, oraz panu mgr inż. Dariuszowi Bernaś, który szczegółowo zapoznał nas z pracą ciepłowni i zastosowanych w niej rozwiązaniach technicznych i sterowniczych,

Szczegółowy program wycieczki:

 • Przedstawienie uczniom czym jest BPEC Sp. z o.o.
 • Oględziny pracującego kotła WR 10 (w jaki sposób jest spalany miał węglowy)
 • Oględziny części odżużlania (odprowadzanie spalonego węgla i pyłów na zewnątrz)
 • Pomieszczenie sprężarek, osuszacze adsorpcyjne powietrza.
 • Szafa sterownicza kotła (sterownik wraz z modułami we/wy)
 • Praca pomp obiegowych PO 90 KW, pomp zimnego mieszania PZZ 55 KW, gorącego mieszania PM 15 KW, uzupełniających PUS 5,5 KW ( pompy PO zapewniają stałe ciśnienie przed kotłami, PZZ stabilizują ciśnienie do sieci, PM zapewniają stałą temperaturę przed kotłami, PUS stabilizują ciśnienie powrotne z sieci.
 • Pomieszczenie falownikowni. Rozruch pompy PO z wykorzystaniem stycznika próżniowego.
 • Sterownia. Szafa sterownicza. Oprogramowanie narzędziowe do sterowników Ge Fanuc - Cimplisity Machine Edition, wizualizacja procesu produkcji ciepła z wykorzystaniem InTouch WindowMaker - programowanie, WindowViewer - wizualizacja.
 • Oględziny części nawęglania (taśmociągi, zasobniki węgla)
 • Rozdzielnia nn. Regulacja mocy biernej.
 • Transformator 630 KVA
 • Część odpylania. Przepustnice sterowane powietrzem, filtry workowe.
 • Maszynownia dźwigu towarowo-osobowego.
Wycieczka do biłgorajskiej ciepłowni Wycieczka do biłgorajskiej ciepłowni Wycieczka do biłgorajskiej ciepłowni Wycieczka do biłgorajskiej ciepłowni
Webdesign by Ernest Kulanin