Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

SUKCES NA "EUROELEKTRZE"

Uczeń klasy IV TM Marcin Pukarowski znalazł się w gronie 45 najwyżej ocenionych uczestników Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra” z całego kraju i awansował do etapu centralnego tego konkursu, który odbędzie się 16 marca 2018 r. na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Opiekunem merytorycznym ucznia jest mgr inż. Ryszard Kochman.

Jest to kolejny sukces tego ucznia; w ubiegłym roku zdobył on tytuł laureata i zajął II miejsce zespołowo w XX Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym oraz II miejsce w XI Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „Rok przed dyplomem” w zawodzie technik mechatronik.

„Euroelektra” jest jedną z najbardziej znanych olimpiad z wiedzy elektrycznej, elektronicznej i teleinformatycznej w Polsce. Od lat cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci i finaliści olimpiady są chętnie przyjmowani do grona studentów wyższych uczelni technicznych w całej Polsce. Zabiegają o nich również zakłady pracy branży elektrycznej, elektronicznej i telekomunikacyjnej.

Pierwszy (szkolny) stopień olimpiady odbył się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju 8 listopada 2017 r.
w dwóch grupach tematycznych: elektrycznej i elektronicznej. W grupie elektrycznej wzięło udział 12 uczniów, a w grupie elektronicznej – 4. Do etapu okręgowego (II stopnia), który miał miejsce 8 stycznia 2018 r. w Lublinie zakwalifikowali się: Bartłomiej Bździuch, Piotr Kotwis, Patryk Kusiak, Michał Podkościelny, Maciej Pukarowski, Bartłomiej Sikora i Szymon Wasąg (grupa elektryczna), oraz Bartłomiej Małek i Sławomir Kniaź w grupie elektronicznej.

Maciej Pukarowski
Webdesign by Ernest Kulanin