Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

SZKOLENIE PRZYSZŁYCH POMIAROWCÓW

W dniu 21 lutego 2018 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbyło się szkolenie dotyczące wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych oraz obsługi specjalistycznych przyrządów pomiarowych. W zajęciach, które przeprowadził przedstawiciel firmy Sonel w Świdnicy, uczestniczyli uczniowie klasy trzeciej technikum elektrycznego.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały najistotniejsze aspekty związane z badaniami, które wykonuje się po montażu lub podczas eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzanie tych badań jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo osób, które korzystają z urządzeń elektrycznych zarówno w swojej pracy jak i w codziennym życiu. Dlatego przyszli elektrycy powinni dobrze opanować umiejętności związane wykonywaniem pomiarów elektrycznych i oceną ich wyników pod kątem skuteczności zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz posługiwaniem się najnowszą aparaturą kontrolno-pomiarową. Współpraca szkoły z producentami tej aparatury ułatwia osiągnięcie tego celu.

Szkolenie było prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem najnowszych mierników elektronicznych firmy Sonel.
W krótkiej części teoretycznej zostały omówione pomiary: rezystancji izolacji miernikami MIC, impedancji pętli zwarcia miernikami MZC, rezystancji uziemienia miernikami MRU oraz zaprezentowane możliwości pomiarowe wielofunkcyjnych mierników parametrów instalacji elektrycznych MPI. W zasadniczej części szkolenia uczestnicy poznawali obsługę omówionych wcześniej mierników i wykonywali próbne pomiary parametrów instalacji elektrycznej, wykorzystując fabryczne zestawy ćwiczeniowe.

Ponadto uczniom zostały zaprezentowane kamery termowizyjne, stosowane do badania przenikalności cieplnej w obiektach budowlanych oraz nagrzewania maszyn elektrycznych, bezpieczników, wyłączników, szaf sterowniczych, a także do lokalizacji miejsca przeciążenia przewodów elektrycznych czy innych punktów wadliwie połączonych lub skorodowanych.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia dotyczącego obsługi aparatury pomiarowej firmy Sonel. Znajomość obsługi przyrządów pomiarowych, sposobów wykonywania pomiarów oraz właściwej oceny ich wyników ułatwi uzyskanie uprawnień do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz podjęcie pracy w zakładach instalatorstwa elektrycznego lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie zorganizował nauczyciel przedmiotów zawodowych Jan Kondrat.

Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców Szkolenie przyszłych pomiarowców
Webdesign by Ernest Kulanin