Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Instalacja urządzeń elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

SUKCES NA I SKAWIŃSKIM TURNIEJU WIEDZY MECHATRONICZNEJ

Szymon Wasąg z kl. 3 TM zajął III miejsce, a Krzysztof Zając – V, w I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej, który odbył się w środę 14 marca 2018 r. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 3 TM: Aleksandra Maksimek, Szymon Wasąg
i Krzysztof Zając, oraz 4 TM: Maciej Pukarowski i Bartłomiej Sikora. Dwóch z naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu praktycznego (zaprogramowanie sterownika PLC według określonych wytycznych). Opiekunami uczniów byli nauczyciele Henryk Kasprowicz i Łukasz Fil.

I Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej zorganizowany w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie odbył się pod patronatem Starosty Krakowskiego. Wzięło w nim udział ponad 50 uczniów z 12 szkół województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Celem turnieju było propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm przemysłowych. Równolegle z turniejem obywały się warsztaty mechatroniczne, w czasie których przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali uczestnikom najnowsze rozwiązania z dziedziny mechatroniki i automatyki. Firmy wsparły również inicjatywę skawińskiej szkoły poprzez atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.

Sukces na I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej Sukces na I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej Sukces na I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej Sukces na I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej Sukces na I Skawińskim Turnieju Wiedzy Mechatronicznej

Łukasz Fil

Webdesign by Ernest Kulanin