ZADANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU

  1. Integruje środowisko wychowanków Internatu.
  2. Propaguje różne formy demokratyzacji życia Internatu.
  3. Występuje w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów wychowanków.
  4. Propaguje dobre wzorce zachowania.
  5. Sprawuje funkcje pośredniego wyraziciela opinii wobec Kierownictwa, Rady Wychowawców.
  6. Inspiruje i wspomaga organizowanie imprez integracyjnych oraz innych prac na rzecz grupy i całej społeczności.
  7. Organizuje w miarę potrzeb różnorodne formy pomocy koleżeńskiej.
  8. Zgłasza uczniów wyróżniających się w pracy i zachowaniu do nagród i wyróżnień.
  9. Wybiera i odwołuje MRI.
  10. Opracowuje plan pracy na bieżący rok szkolny.