Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ZAWODY I STOPNIA XLII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 23 października 2015 roku odbyły się zawody I stopnia XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Eliminacje szkolne przeprowadziła komisja konkursowa w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel
Członkowie komisji:
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr inż. Leszek Luchowski

W eliminacjach uczestniczyło 10 uczniów z klas III i IV Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w zawodzie technik mechatronik. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań,
w których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa oraz trzy zadania otwarte (wybrane z pośród sześciu zadań) dotyczące zagadnień technicznych. Prace najlepszych uczniów zostały przesłane do Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Po sprawdzeniu prac Jury Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikowało do zawodów II stopnia 4 uczniów:

  1. Arkadiusz Niedzielski – grupa mechaniczno – budowlana
  2. Arkadiusz Łyp – grupa mechaniczno – budowlana
  3. Dawid Kryń - grupa mechaniczno – budowla
  4. Dawid Gruszczyński – grupa elektryczno – elektroniczna

Zawody okręgowe odbędą się 12 stycznia 2016 r.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU