Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

IX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS MECHANICZNY

W dniach 17 i 18 marca 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbył się etap Ogólnopolski
IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym i społeczeństwie, zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych, propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa a ponadto rozwijanie zainteresowań uczniów. W tym roku szkolnym w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego wzięło udział ponad 50 szkół technicznych o profilu mechanicznym z terenu całej Polski.

Na etapie Ogólnopolskim Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju reprezentowało 6 uczniów:

Zespół z Technikum Mechaniczno – Elektrycznego

  1. Gruszczyński Dawid kl. IVTM
  2. Niedzielski Arkadiusz kl. IVTM
  3. Gajór Mateusz kl. IVTM

Zespół z Centrum Kształcenia Praktycznego

  1. Pukarowski Maciej kl. IITM
  2. Łupina Kszysztof kl. IITM
  3. Kotwis Piotr kl. IITM

Opiekunami merytorycznymi uczniów byli Panowie: mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Leszek Luchowski. Do etapu Ogólnopolskiego przystąpiło piętnaście trzyosobowych drużyn reprezentujących poszczególne szkoły techniczne
z terenu całej Polski. W pierwszym dniu konkursu uczniowie w ramach rywalizacji indywidualnej i drużynowej rozwiązywali zestaw pytań składający się z 28 zadań technicznych, obejmujących zagadnienia z technologii maszyn, mechaniki, wytrzymałości materiałów, części maszyn, elektrotechniki, elektroniki, konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz wykonywali dwa zadania praktyczne: projekt w programie komputerowym CAD oraz zadanie
z mechatroniki. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich prac oraz po dokonaniu oceny etapu praktycznego komisja konkursowa ustaliła klasyfikację drużynową oraz zakwalifikowała do finału ustnego sześciu najlepszych uczniów.
W wyniku klasyfikacji drużynowej zespół z Technikum Mechaniczno - Elektrycznego zajął I miejsce w kraju,
a zespół z Centrum Kształcenia Praktycznego IV miejsce w kraju. Ponadto aż dwóch uczniów naszej szkoły: Arkadiusz Niedzielski i Dawid Gruszczyński znalazło się wśród 6 najlepszych zawodników i zostało zakwalifikowanych do finału ustnego konkursu. W drugim dniu odbył się finał ustny konkursu przed publicznością. Podczas finału uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania oraz wykonywali zadania praktyczne. Ostatecznie po przeprowadzeniu finału w wyniku klasyfikacji indywidualnej uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

Dawid Gruszczyński – I miejsce w Polsce i tytuł laureata IX Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego;

Arkadiusz Niedzielski - IV miejsce w Polsce i tytuł finalisty IX Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego.

Wszyscy laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego otrzymali indeksy na Politechnikę Warszawską na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, cenne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz upominki od sponsorów. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej konkursu otrzymali również bardzo atrakcyjne nagrody.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU