Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

OGÓLNOPOLSKI PÓŁFINAŁ XVII EDYCJI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

W dniu 19 marca 2016 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się Ogólnopolski Półfinał XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju reprezentowały dwie drużyny w następującym składzie:

Drużyna I (TM-E):
Wójcik Andrzej kl.IIISb
Gromadzki Bartosz kl.IIISa
Iwańczyk Paweł kl.IVSb

Drużyna II (ZSZ nr 2):
Zarzycki Marcin kl. IIId
Krzeszowiec Jakub kl. IIId
Łazur Rafał kl.IIId

Opiekunami merytorycznymi uczniów byli Panowie: mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Tomasz Śliczniak.
Do II Etapu Olimpiady przystąpiło w tym roku ponad 500 uczniów, którzy reprezentowali szkoły o profilu samochodowym z terenu całej Polski. Przedmiotem II etapu olimpiady był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa
i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:

  • wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
  • prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.

Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

Finaliści olimpiady. Komitet Główny Olimpiady po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do III etapu zakwalifikował 10 najlepszych uczniów.

Wśród nich jest uczeń naszej szkoły Andrzej Wójcik z klasy IIISb, który zdobył 54 pkt. i uzyskał tytuł finalisty.
W dniu 14 maja 2016 r. będzie uczestniczył w Finale Olimpiady Techniki Samochodowej, który odbędzie się
w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie. Ponadto uczeń Andrzej Wójcik jako finalista Olimpiady Techniki Samochodowej jest zwolniony z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymuje indeks na Politechnikę Warszawską.
Pozostali nasi uczniowie uzyskali również bardzo dobre wyniki punktowe.

Serdecznie gratulujemy drużynie z naszej szkoły a Andrzejowi życzymy powodzenia w finale.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU