Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

FINAŁ POWIATOWY OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

W dniu 27 kwietnia 2016 roku na Autodromie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej w szczególności poprzez popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

W finale uczestniczyło 5 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu biłgorajskiego.

Uczestnicy startowali w sześciu konkurencjach:

  • test z wiedzy o zasadach i przepisach ruchu drogowego
  • test skrzyżowań
  • test z historii polskiej motoryzacji
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • przygotowanie pojazdu do jazdy
  • jazda sprawnościowa samochodem z tzw. "talerzem Stewarta"

Najlepszą drużyną okazała się drużyna z Centrum Kształcenia Praktycznego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w składzie: Rafał Krasnodębski kl. IIISa, Rafał Kozak kl. IIISa, Dominik Bartnik kl. IIISa. Opiekunem drużyny był mgr inż. Robert Kłosek. Drużyna ta będzie reprezentować powiat biłgorajski na Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się 21 maja 2016 r.
w Zamościu.
III miejsce zdobyła drużyna z z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w składzie: Marek Mojak kl. IIISb, Patryk Zadworny kl. IIISb, Przemysław Kwietniowski kl. IIISb. Opiekunem drużyny był mgr Wojciech Stasiewicz.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU