Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

X LUBELSKI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ZAWODOWY "ROK PRZED DYPLOMEM"

W dniu 9 maja 2016 roku w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie odbył się II Etap X Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „ROK PRZED DYPLOMEM”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III techników, którzy mają możliwość weryfikacji wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, a jednocześnie integracji z młodzieżą z innych szkół województwa. Celem konkursu jest:

  • utrwalenie procedur egzaminu z kwalifikacji w zawodach,
  • pogłębienie znajomości wymagań na poszczególne kwalifikacje w zawodach,
  • doskonalenie prezentowania przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych, właściwych w danym zawodzie,
  • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych przez uczniów,
  • doskonalenie umiejętności przygotowania zadania praktycznego przez nauczyciela.

W etapie regionalnym uczestniczyło 165 osób (55 zespołów) z 17 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy rywalizowali ze sobą w 20 kwalifikacjach zawodowych. W zawodzie technik pojazdów samochodowych Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowała drużyna 3 – osobowa w następującym składzie: Rafał Krasnodębski kl. IIISa, Łukasz Góra kl. IIISa, Marcin Zając kl. IIISa. Opiekunem merytorycznym uczniów był
mgr inż. Tomasz Śliczniak. W zawodzie technik handlowiec Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej reprezentowała drużyna 3 – osobowa w następującym składzie: Patrycja Oleszek kl. IIITH, Agata Rataj kl. IIITH, Agnieszka Raduj kl. IIITH.Opiekunem merytorycznym uczniów była mgr Józefa Gęborys. Uczestnicy mieli do rozwiązania zestaw 40 pytań obejmujący wiadomości i umiejętności zapisane w wymaganiach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w odniesieniu do wskazanej kwalifikacji. Z pośród tej grupy uczniów Marcin Zając zdobył III miejsce w zawodzie technik pojazdów samochodowych, a Agata Rataj w zawodzie technik handlowiec otrzymała wyróżnienie.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU