Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

OGÓLNOPOLSKI FINAŁ XVII EDYCJI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Etap finałowy (praktyczny) XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej przeprowadzono w Warszawie w dniu
21 maja 2016 roku w siedzibie firmy Robert BOSCH Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105. Uczestniczyło w nim
10 finalistów (a wśród nich uczeń naszej szkoły Andrzej Wójcik z klasy IIISb). Uczniowie finaliści mieli do wykonania dwa zadania praktyczne.

Zadanie 1 polegało na wykryciu przyczyny niesprawności niedającego się uruchomić silnika o zapłonie samoczynnym wyposażonego w zasobnikowy układ wtryskowy Common Rail, mimo że rozrusznik prawidłowo obracał wał korbowy. Zadanie 2 dotyczyło wykrycia przyczyny braku możliwości zdiagnozowania układu ESP.
Za każde zadanie można było zdobyć maksymalnie 20 punktów. O zajętym ostatecznie miejscu przez uczestnika finału zdecydowała suma punktów zdobytych w półfinale oraz w etapie finałowym.

Uczeń naszej szkoły Andrzej Wójcik z kl. IIISb ostatecznie zajął VII miejsce w kraju i uzyskał tytuł finalisty
XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej. Uczeń otrzymał list gratulacyjny, wiele cennych nagród oraz indeks na Politechnikę Warszawską. Ponadto jako finalista Olimpiady Techniki Samochodowej jest zwolniony
z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Opiekunami merytorycznymi ucznia finalisty byli: mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Tomasz Śliczniak.

Ponadto na podstawie wyników indywidualnych osiągniętych przez finalistów reprezentujących poszczególne placówki edukacyjne zsumowanych z wynikami drugiego ucznia z danej szkoły, który uzyskał największą liczbę punktów, zestawiono klasyfikację zespołową najlepszych szkół samochodowych w kraju. W tej klasyfikacji Tchnikum Mechaniczno - Elektryczne w Biłgoraju zajmuje wysokie VI miejsce.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU