Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ELIMINACJE SZKOLNE I OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

W dniu 21 grudnia 2015 roku odbyły się zawody pierwszego etapu (szkolnego) I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich.

Główni organizatorzy I Olimpiady WiUHM:

  • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów z klas: I Ek, II TH oraz III TH. Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali test obejmujący zagadnienia ogólne olimpiady oraz problemy tematu wiodącego „Rynek pracy w Polsce – wyzwania, szanse i zagrożenia”. Organizacją olimpiady tj. rozpropagowaniem idei Olimpiady WiUHM, przygotowaniem uczniów, opracowaniem testu na etap szkolny oraz przeprowadzeniem zawodów szkolnych i wyłonieniem najlepszych uczniów do etapu okręgowego zajęły się Panie Elżbieta Marczak-Bil oraz Józefa Gęborys.

Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:

Adam Witko kl. I Ek 28 pkt (na 40 pkt możliwych do uzyskania)
Ewa Jakubas kl. III TH 27 pkt
Agnieszka Raduj kl. III TH 27 pkt.

Zdecydowana większość uczniów osiągnęła wynik ponad połowę punktów, więc zważywszy na dość wysoki poziom trudności pytań, można uznać poziom przygotowania uczniów do zawodów jako dobry.

Najlepsi uczniowie (trzy wymienione wyżej osoby) zakwalifikowały się do etapu okręgowego, który odbędzie się
w Lublinie 9 marca 2016 roku.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU