Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ELIMINACJE SZKOLNE XVII EDYCJI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

W dniach 15 grudnia 2015 r. i 7.01.2016 r. odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Techniki Samochodowej.

Eliminacje przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel

Członkowie komisji:
mgr inż. Leszek Luchowski
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr Wojciech Stasiewicz

Celem eliminacji szkolnych było wytypowanie najlepszych uczniów do Szkolnego Finału Olimpiady, który odbędzie się w miesiącu lutym.

W eliminacjach uczestniczyli uczniowie z klas III i IV Technikum Mechaniczno - Elektrycznego w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali dwa testy wielokrotnego wyboru składające się z 30 pytań, w których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Autorami testów byli mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Leszek Luchowski.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac do Szkolnego Finału Olimpiady Techniki Samochodowej zakwalifikowała 5 uczniów:

Lp Nazwisko i imię Klasa Liczba zdobytych punktów
1. Iwańczyk Paweł IVSb 57
2. Wójcik Andrzej IIISb 51
3. Wrębiak Karol IVSa 41
4. Gromadzki Bartosz IIISa 40
5. Góra Łukasz IIISa 37

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU