Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ZAWODY II STOPNIA XLII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 12 stycznia 2016 roku o godzinie 1000 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie odbyły się zawody II stopnia XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. RCEZ reprezentowali następujący uczniowie:

  1. Arkadiusz Niedzielski – grupa mechaniczno – budowlana
  2. Arkadiusz Łyp – grupa mechaniczno – budowlana
  3. Dawid Kryń - grupa mechaniczno – budowlana
  4. Dawid Gruszczyński – grupa elektryczno – elektroniczna

Opiekunem merytorycznym uczniów był mgr inż. Jarosław Dubiel.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU