Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ETAP SZKOLNY IX OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU MECHANICZNEGO

W dniu 13 stycznia 2016 roku odbył się etap szkolny IX Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego.

Eliminacje szkolne przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel

Członkowie komisji:
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr inż. Leszek Luchowski

Celem eliminacji szkolnych było wytypowanie najlepszych uczniów którzy będą reprezentować naszą szkołę
w Etapie Ogólnopolskim IX Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego, który odbędzie się w dniach 17 i 18 marca 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Płocku. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie z klas II, III i IV Technikum – Mechaniczno – Elektrycznego w zawodzie technik mechatronik. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali zestaw pytań składający się z 30 zadań z zakresu techniki. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac do Etapu Ogólnopolskiego IX Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego zakwalifikowała 6 uczniów: Niedzielski Arkadiusz
kl. IVTM, Gruszczyński Dawid kl.IVTM, Gajór Mateusz kl. IVTM, Łupina Krzysztof kl. IITM, Pukarowski Maciej
kl. IITM, Kotwis Piotr kl. IITM.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU