Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ELIMINACJE SZKOLNE XVII EDYCJI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

W dniach 12.01.2016 r. i 26.01.2016 r. odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Techniki Samochodowej dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2.

Eliminacje przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel

Członkowie komisji:
mgr inż. Leszek Luchowski
mgr Wojciech Stasiewicz

Celem eliminacji szkolnych było wyłonienie reprezentantów szkoły do drugiego etapu Olimpiady, który odbędzie się 19 marca 2016 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W eliminacjach uczestniczyli uczniowie z klas II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali dwa testy wielokrotnego wyboru składające się z 30 pytań, w których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Autorami testów byli mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Leszek Luchowski.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac do Ogólnopolskiego Półfinału XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej zakwalifikowała 3 uczniów: Łazur Rafał kl. IIId, Zarzycki Marcin kl. IIId, Krzeszowiec Jakub kl.IIId.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU