Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

XIV SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA ORAZ...

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) to symulacyjna gra inwestycyjna, która uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie. Projekt adresowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy w zespołach 2-4 osobowych pod opieką nauczyciela inwestują wirtualne 20 000 zł. Zwycięzcy, czyli zespoły, które uzyskają najwyższą stopę zwrotu ze swoich wirtualnych inwestycji, a także najlepsi finaliści kursu e-learningowego zdobywają cenne nagrody. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

W województwie lubelskim w Grze wzięło udział 330 zespołów, a w Polsce 5981, czyli konkurencja była ogromna.

W naszej szkole w Grze wzięło udział 12 zespołów pod opieką Pani Elżbiety Marczak-Bil oraz Pana Adama Larwy. Inwestowanie na giełdzie trwało od 19 października 2015r. do 15 stycznia 2016r.

W czołówce 20 najlepszych zespołów w województwie znalazło się aż 5 zespołów z naszej szkoły.

Były to kolejno:

I miejsce w szkole (5 w województwie lubelskim, 97 w Polsce)
żądza pieniądza z klasy IV TH pod opieką Pani E. Marczak-Bil w składzie:
Karolina Pieczonka
Agnieszka Szpakowska
Patrycja Tutka
Anna Wyroślak
Dziewczyny w roku ubiegłym zajęły I miejsce w województwie

II miejsce w szkole (7 miejsce w woj., 110 w Polsce)
Cash Makers2015 z klasy III Ti pod opieką Pana A. Larwy w składzie:
Lipiński Łukasz
Król Przemysław

III miejsce w szkole (9 miejsce w woj., 119 w Polsce)
lejdis z klasy III TH pod opieką Pani E. Marczak-Bil w składzie:
Patrycja Oleszek
Agnieszka Raduj
Barbara Rzeźnik

IV miejsce w szkole (17 miejsce w woj.)
pisiont groszy z klasy III TH pod opieką Pani E. Marczak-Bil w składzie:
Ewelina Marczak
Agnieszka Furmaniak
Kinga Kniaź

V miejsce w szkole (21 miejsce w woj.)
Kuroi okane z klasy III Ti pod opieką Pana A. Larwy w składzie:
Paluch Bartłomiej
Bąk Jakub
Olech Bartłomiej

W miesiącu marcu 2016r. odbędzie się dogrywka na kontraktach terminowych.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU