Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

SZKOLNY FINAŁ XVII OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 11 lutego 2016 roku odbył się Szkolny Finał XVII Olimpiady Techniki Samochodowej. Celem eliminacji szkolnych było wyłonienie reprezentantów szkoły do drugiego etapu Olimpiady, który odbędzie się 19 marca 2016 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie wzięło udział
5 zawodników. Zawodników oceniała komisja w składzie:

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady z ramienia dyrekcji czuwał:
Z – ca Dyrektora
mgr inż. Jan Bogdan

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel

Członkowie komisji:
mgr inż. Sławomir Sitarz
mgr Wojciech Stasiewicz
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr inż. Leszek Luchowski

Wyniki Szkolnego Finału Olimpiady Techniki Samochodowej przedstawiają się w sposób następujący:

Lp. Nazwisko i imię Klasa Suma punktów Miejsce
1 Iwańczyk Paweł IVSb 21 II
2 Wójcik Andrzej IIISb 21,5 I
3 Wrębiak Karol IVSa 16,5 IV
4 Gromadzki Bartosz IIISa 18,5 III
5 Góra Łukasz IIISa 7,5 V

W Olimpiadzie uczestniczyły następujące klasy: IISa, IISb, IIISa, IIISb, IVSa i IVSb. Wszyscy uczestnicy Finału Szkolnego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy Finału Szkolnego będą reprezentować RCEZ na Ogólnopolskim Półfinale XVII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU