Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

ZAWODY I STOPNIA XLIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 21 października 2016 roku odbyły się zawody I stopnia XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Eliminacje szkolne przeprowadziła komisja konkursowa w następującym składzie:

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel
Członkowie komisji:
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr inż. Leszek Luchowski

W eliminacjach uczestniczyło 8 uczniów z klas III i IV Technikum Mechaniczno – Elektrycznego w zawodzie technik mechatronik. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 15 pytań,
w których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa oraz trzy zadania otwarte (wybrane z pośród sześciu zadań) dotyczące zagadnień technicznych. Prace najlepszych uczniów zostały przesłane do Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Po sprawdzeniu prac Jury Lubelskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej zakwalifikowało do zawodów II stopnia 3 uczniów:

  1. Piotr Kotwis - grupa mechaniczno - budowlana
  2. Krzysztof Łupina - grupa mechaniczno - budowlana
  3. Maciej Pukarowski - grupa mechaniczno - budowlana

Zawody okręgowe odbędą się 11 stycznia 2017 r.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU