Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

SZKOLNY FINAŁ XVIII OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

Dnia 9 lutego 2017 roku odbył się Szkolny Finał XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej. Celem eliminacji szkolnych było wyłonienie reprezentantów szkoły do drugiego etapu Olimpiady, który odbędzie się 18 marca 2017 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie wzięło udział
6 zawodników. Zawodników oceniała komisja w składzie:

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady z ramienia dyrekcji czuwał:
Z – ca Dyrektora
mgr inż. Jan Bogdan

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Jarosław Dubiel

Członkowie komisji:
mgr Wojciech Stasiewicz
mgr inż. Tomasz Śliczniak
mgr inż. Leszek Luchowski

Wyniki Szkolnego Finału Olimpiady Techniki Samochodowej przedstawiają się w sposób następujący:

Lp. Nazwisko i imię Klasa Test Suma punktów Miejsce
1 Wójcik Andrzej IVSb 10 21 I
2 Lewczyk Piotr IIISa 10 20 II
3 Gałka Dawid IISb 7 17 III
4 Branewski Wojciech IIISa 7 16 IV
5 Pinar Jacek IIISb 7 13 V
6 Tylus Wojciech IISb 7 12 VI

W Olimpiadzie uczestniczyły następujące klasy: IISa, IISb, IIISa, IIISb, IVSa i IVSb. Wszyscy uczestnicy Finału Szkolnego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięzcy Finału Szkolnego będą reprezentować RCEZ na Ogólnopolskim Półfinale XVIII Edycji Olimpiady Techniki Samochodowej.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU