Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

OGÓLNOPOLSKI PÓŁFINAŁ XVIII EDYCJI OLIMPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

W dniu 18 marca 2017 roku na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbył się ogólnopolski półfinał XVIII Olimpiady Techniki Samochodowej. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju reprezentowały dwie drużyny w następującym składzie: drużyna I (TME): Wójcik Andrzej kl. IVSb, Lewczyk Piotr
kl. IIISa i Gałka Dawid kl. IISb, drużyna II (ZSZ nr 2): Krasowski Andrzej kl. IIId, Karpiński Paweł kl. IIId i Kuczma Maciej kl.IIId. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli: mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Tomasz Śliczniak.
Do II etapu Olimpiady przystąpiło w tym roku 465 uczniów, którzy reprezentowali szkoły o profilu samochodowym
z terenu całej Polski. Przedmiotem II etapu olimpiady był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa
i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:

  • wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
  • prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.

Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80. Finaliści olimpiady. Komitet Główny Olimpiady po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do III etapu zakwalifikował 12 najlepszych uczniów.

Wśród nich jest uczeń naszej szkoły Andrzej Wójcik z klasy IVSb, który zdobył 56 pkt. i uzyskał tytuł finalisty.
W dniu 13 maja 2017 r. będzie uczestniczył w finale Olimpiady Techniki Samochodowej, który odbędzie się
w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie. Warto podkreślić, że Andrzej tytuł finalisty Olimpiady Techniki Samochodowej zdobył po raz drugi z rzędu – taki sam tytuł otrzymał w roku 2016. Wszyscy finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie oraz otrzymują indeksy na Politechnikę Warszawską. Pozostali nasi uczniowie uzyskali również bardzo dobre wyniki punktowe. Serdecznie gratulujemy drużynie z naszej szkoły a Andrzejowi życzymy powodzenia w finale.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU