Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

X OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS MECHANICZNY

W dniach 23 i 24 marca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbył się etap centralny X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym i społeczeństwie, zachęcanie uczniów do doskonalenia umiejętności zawodowych, propagowanie wiedzy z zakresu mechaniki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania
i poszerzania wiedzy technicznej jako dziedziny niezbędnej w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa
a ponadto rozwijanie zainteresowań uczniów. W tym roku szkolnym w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego wzięło udział ponad 50 szkół technicznych o profilu mechanicznym z terenu całej Polski.

Do etapu centralnego zakwalifikowały się dwa zespoły z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Zespół pierwszy w składzie: Maksimek Aleksandra, Wasąg Szymon i Zając Krzysztof (kl. IITM) reprezentował Technikum Mechaniczno-Elektryczne, zaś zespół drugi w składzie: Pukarowski Maciej, Łupina Kszysztof i Kotwis Piotr (kl. IIITM) reprezentował Centrum Kształcenia Praktycznego. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli:
mgr inż. Jarosław Dubiel i mgr inż. Leszek Luchowski. Do etapu centralnego przystąpiło 22 drużyn reprezentujących szkoły techniczne z terenu całej Polski. W pierwszym dniu konkursu uczniowie w ramach rywalizacji indywidualnej
i drużynowej mieli do rozwiązania zestaw 28 zadań, obejmujących zagadnienia z technologii maszyn, mechaniki, wytrzymałości materiałów, części maszyn, elektrotechniki, elektroniki, konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz wykonywali dwa zadania praktyczne: projekt w programie komputerowym CAD oraz zadanie z mechatroniki. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich prac oraz po dokonaniu oceny etapu praktycznego komisja konkursowa ustaliła klasyfikację drużynową oraz zakwalifikowała do finału ustnego sześciu najlepszych uczniów.

W klasyfikacji drużynowej zespół z Centrum Kształcenia Praktycznego zajął II miejsce w kraju, a zespół
z Technikum Mechaniczno-Elektrycznego – miejsce III.
Aż dwóch uczniów naszej szkoły: Szymon Wasąg i Maciej Pukarowski znalazło się wśród sześciu najlepszych zawodników i zostało zakwalifikowanych do finału ustnego konkursu. W drugim dniu odbył się finał ustny konkursu przed publicznością. Podczas finału uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania oraz wykonywali zadania praktyczne.

Po finale ustnym Maciej Pukarowski zajął III miejsce w Polsce, zaś Szymon Wasąg – IV miejsce. Obaj uzyskali tytuły laureata X Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Mechanicznego.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali indeksy na Politechnikę Warszawską na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, cenne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz upominki od sponsorów. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej konkursu otrzymali również bardzo atrakcyjne nagrody.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom uzyskanych wyników.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU