Zespół Mechaniczno-Ekonomiczny przy RCEZ w Biłgoraju

NAGŁÓWEK

R C E Z

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU

LEWA CZĘŚĆ DOKUMENTU

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY SAMOCHODOWEJ

W dniu 7.04.2017 r. w Poznaniu w ramach Targów Motoryzacyjnych Motor Show 2017 odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. Trzyosobowe drużyny uczniów z sześćdziesięciu trzech szkół samochodowych
z terenu całego kraju rywalizowały ze sobą zarówno indywidualnie jak i drużynowo w dwóch kategoriach: szkoły technikalne i szkoły zawodowe. W Turnieju wzięła również udział reprezentacja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju w składzie: Wójcik Andrzej kl. IVSb, Lewczyk Piotr kl. IIISa i Gałka Dawid kl. IISb
z Technikum Mechaniczno – Elektrycznego oraz Król Michał, Karpiński Paweł i Kuczma Maciej - wszyscy z kl.IIId Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Opiekunem uczniów był mgr Wojciech Stasiewicz. W kategorii szkół technikalnych Andrzej Wójcik wywalczył indywidualnie IV miejsce w kraju i uzyskał tytuł finalisty Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Pozostali nasi uczniowie uzyskali również bardzo dobre wyniki punktowe. Ponadto na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich uczniów reprezentujących daną placówkę edukacyjną ustalono ranking szkół samochodowych w Polsce. W tym rankingu Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju zajęło III miejsce w kraju. Zarówno uczeń finalista jak i szkoła otrzymała bardzo cenne i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

PRAWA CZĘŚĆ DOKUMENTU