1.    Do 30 września 2015 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016).
2.    Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2015/2016 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2016 r. w ostatecznej deklaracji.
3.    Do 7 lutego 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z roku szkolnego 2014/2015. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2015 r. (załącznik 1a_N).
4.    Do 31 grudnia 2015 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z roku szkolnego 2014/2015, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2).
5.    Do 31 grudnia 2015 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
a) absolwenci, którzy ukończyli liceum w roku szkolnym 2014/2015, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)
b) osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą (załącznik 1b_N)
 c) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
 d) absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.; załącznik 1c_N).
6.    Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.