•    informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych ‎przedmiotów
Zawierają opis egzaminu, przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami.
•    przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków ‎obcych – również nagrania)
Zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy ‎standardowe oraz dostosowane (dla zdających z niepełnosprawnościami).‎
•    przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym (str. 95–120)‎
Zbiór ponad 20 przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym, wraz
z ‎rozwiązaniami.‎
•    przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym
Arkusz wykorzystany do przeprowadzenia diagnozy przedmaturalnej z języka polskiego (badanie ‎przeprowadzone wspólnie przez IBE, CKE i OKE).‎‎
•  zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
•    przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego‎
•    film ilustrujący sposób przeprowadzania części ustnej ‎egzaminu z języka polskiego z wykorzystaniem komputera
‎•    film informacyjny o egzaminie maturalnym
‎•    materiał o rażących błędach językowych dla polonistów (nauczycieli i egzaminatorów)
‎‎•    materiał o zadaniach ikonicznych
•    arkusze tzw. matury próbnej
‎•    arkusze z lat ubiegłych.