Podręczniki dla zasadniczej szkoły zawodowej:
 • Matematyka Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych W. Babiański, K. Wej Nowa Era
  Część 1
 • Matematyka Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych W. Babiański, K. Wej Nowa Era
  Część 2

Podręczniki dla technikum czteroletniego:

 • MATeMAtyka 1 . Zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
  W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Nowa Era
 • MATeMAtyka 2 . Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era
 • MATeMAtyka 3 . Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

  W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era

Podręczniki dla klasy drugiej i trzeciej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

 • MATeMAtyka 2 . Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
  W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era
 • MATeMAtyka 3 . Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
  W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era