Podręcznik dla klasy pierwszej ZSZ i klas pierwszych technikum:

1. Odkryć fizykę
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Podręcznik dla klas pierwszych (II semestr), drugich, trzecich i czwartych technikum kontynuujących naukę na poziomie rozszerzonym:

1. Zrozumieć fizykę 1
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

2. Zrozumieć fizykę 2
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

3. Zrozumieć fizykę 3
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Podręcznik dla klasy III LO

1. Autor: Grzegorz Kornaś
Ciekawi świata 1
Fizyka 1
Zakres rozszerzony

2. Autor: Grzegorz Kornaś
Ciekawi świata 2
Fizyka .Część 1         
Zakres rozszerzony

3. Autor: Grzegorz Kornaś
Ciekawi świata 2
Fizyka. Część 2        
Zakres rozszerzony