W roku szkolnym 2014/2015 SK PCK zorganizowało i przeprowadziło na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego następujące akcje charytatywne:

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

      17 grudnia 2014 roku młodzież RCEZ w Biłgoraju wzięła udział
w Ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Organizatorem akcji była Nowa Gazeta Biłgorajska. W ramach akcji zbierane były produkty żywnościowe w supermarkecie Biedronka ul. Krzeszowska.


      W akcji wzięli udział uczniowie:

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Kwietniowski Przemysław II Sb
2. Zadworny Patryk II Sb
3. Deruś Natalia I TH
4. Wolanin Monika I TH
5. Studnicka Monika I TH

[Rozmiar: 13659 bajtów]


Wspólnie możemy pomóc małemu Michałkowi

      Michałek Telekało choruje na nauroblastomę - to rodzaj nowotworu współczulnego układu nerwowego u dzieci. Życie może mu uratować długotrwałe i kosztowne leczenie za granicą. Terapia ta nie jest refundowana przez NFZ a jej koszt wynosi około 150 tys.euro, czyli 600 tys. złotych.30 września 2014 roku na terenie naszej szkoły została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla małego Michałka.

      W akcji uczestniczyli uczniowie:

Lp. Nazwisko i imię Klasa
1. Jargiło Norbert I TM
2. Torba Piotr I TM
3. Ferenc Sylwia IV TH
4. Makuch Karolina IV TH
5. Deruś Natalia I TH
6. Klimczyk Natalia I TH
7. Wolanin Monika I TH
8. Studnicka Monika I TH

      Podczas akcji zebraliśmy kwotę 1000 zł (tysiąc złotych)

Pomóżmy Polakom na Ukrainie

      Szkolne Koło PCK wspólnie z Panem Tomaszem Zychem - Przewodniczącym Zespołu Przedmiotowego PNZ zorganizowało
i przeprowadziło akcję pomocy dla ludności polskiej zamieszkującej na terenie Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie. Z bezpośrednią prośbą o pomoc zwrócił się do nas Ks. Andrzej Kwiczała proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Maniewiczach - Diecezja Łucka. Ludność z tego terenu od lat żyje w większości w bardzo skromnych warunkach bytowych, które z powodu działań wojennych i trudnej sytuacji gospodarczej całej Ukrainy
w ostatnim czasie stale się pogarszają. Zbiórka darów rzeczowych oraz żywności o długotrwałym okresie przechowywania odbyła się od 19 listopada do 21 listopada 2014 roku. Łącznie zebrano ok. 400 kg żywności o przedłużonej trwałości do spożycia oraz ok. 600 kg darów rzeczowych.


Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

      10 grudnia 2014 r. w świetlicy szkolnej RCEZ odbył się etap szkolny
XXIII Edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. W Olimpiadzie tej wzięło udział 57 uczniów z klas pierwszych technikum. Największą liczbę punktów uzyskał uczeń z klasy I TM - Norbert Jargiło i zakwalifikował się do etapu rejonowego. Etap rejonowy odbył się 15 stycznia 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju w którym uczeń zdobył IV miejsce. Olimpiadę zorganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju. Po Olimpiadzie odbyło się szkolenie dla opiekunów oraz młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przygotowujące do zawodów młodzieżowych drużyn ratowniczych.


I Ty możesz zostać Dawcą Szpiku

      25 lutego 2015r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, została zorganizowana akcja pt. I ty możesz zostać dawcą szpiku. Zaproszeni zostali do naszej szkoły pracownicy RCK i K w Lublinie, którzy przeprowadzili akcje poboru krwi w celu rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Uczniowie, którzy osiągnęli pełnoletniość, mogli zgłosić się do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego i oddać krew do badania. Zgłosiło się 55 uczniów, z czwartych i trzecich klas Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, deklarując tym samym chęć pomocy chorym oczekującym na przeszczep szpiku kostnego (w sytuacji gdy bardzo trudno znaleźć bliźniaka genetycznego z najbliższą zgodnością genetyczną tkankową). Udział w tej akcji i rejestracja jak największej liczby osób zwiększa tą szansę na znalezienie osoby potencjalnego dawcy.
Akcję rozpoczęliśmy od prelekcji na temat : I ty możesz zostać dawcą szpiku. Wszyscy uczniowie z klasy: 3Ti, 3Sa, 3TH, 3LO, 4TA, 4TE, 4TM, 4Sb, 3TA, 3TE, 3TM, 3a, 4TH, 4Ti, 4Sa i zostali poinformowani o metodach pobierania szpiku kostnego oraz o warunkach jakie musi spełniać osoba, która chciałaby oddać szpik kostny do przeszczepu.


[Rozmiar: 13659 bajtów] [Rozmiar: 11442 bajtów] [Rozmiar: 14633 bajtów]


Wielkanoc z PCK

      28 marca 2015 r. nasza szkoła wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce żywności na pomoc świąteczną dla rodzin najuboższych. Zbiórka darów odbyła się w markecie Delikatesy Centrum przy ul. Nadstawnej w Biłgoraju. W ramach tej akcji uczniowie zebrali dwa pełne kosze produktów żywnościowych o przedłużonej trwałości. Dary zbierali : Patryk Zadworny - klasa II Sb oraz Arkadiusz Węgrzyn - klasa III Ti

Zbiórka publiczna do puszek PCK

      24 maja 2015r Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju zwrócił się
z prośbą do młodzieży RCEZ o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki publicznej do puszek PCK na pomoc charytatywną w kraju i zagranicą.


      W zbiórce wzięło udział 6 uczniów z naszej szkoły:

Lp. Nazwisko i Imię Klasa
1. Kotwis Piotr I TM
2. Świeca Michał I TM
3. Paczos Michał I TM
4. Zadworny Patryk II Sb
5. Kwietniowski Przemysław II Sb
6. Węgrzyn Arkadiusz III Ti

Wyprawka dla żaka

      W czerwcu zorganizowaliśmy zbiórkę artykułów szkolnych dla naszych uczniów z rodzin najuboższych. Akcja została wsparta przez następujących wychowawców wraz z klasami oraz nauczycieli:

Lp. Klasa Wychowawca
1. I TE A.Ciosmak
2. I Ti M. Jargieło
3. I Sb M. Popko
4. I TM M. Paszko
5. III TA M. Lipianin
6. II TM B. Korga-Pietruczyk
7. III Sa B. Gliwa
8. -------- A. Złamańska
9. II TA D. Łubiarz