SZKOLNE KÓŁKO FOTOGRAFICZNO-FILMOWE "ZOOM" ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW RCEZ
NA KONKURS FOTOGRAFICZNY pt.: "ELEKTRYK Z PRZYMRUŻENIEM OKA"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "ELEKTRYK Z PRZYMRUŻENIEM OKA" jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju.

1.2. Konkurs trwa od 12 maja 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach www.rcezbilgoraj.lbl.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres zoomrcez@interia.pl, lub bezpośrednio do opiekuna kółka "ZOOM" p. Ernesta Kulanina.

2. Cel konkursu

2.1. Celem konkursu jest promowanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w środowisku miejskim i lokalnym oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży. Konkurs ma również umożliwić promowanie młodych twórców fotografików.

3. Zasady konkursu

3.1. Zdjęcia nadsyłane do konkursu mogą przedstawiać ciekawe zdarzenia z życia szkoły (warsztatów, internatu), uczniów, sposób spędzania czasu wolnego podczas przerwy między lekcjami.

3.2. Zdjęcia które nie spełnią powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

3.3. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

3.4. Każdy autor może nadesłać max. 3 zdjęcia w wersji elektronicznej do końca maja. Fotki mogą być dowolnej rozdzielczości (czytelne), wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym (aparat, komórka). Zdjęcia należy przysyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres zoomrcez@interia.pl

Wg wzoru:

  • W TEMACIE e-mail:
  • IMIĘ i NAZWISKO + KLASA (np. Jan Kowalski klasa IIA1)
  • W TREŚCI e-mail:
  • TYTUŁ ZDJĘCIA Z KRÓTKIM KOMENTARZEM, DATA WYKONANIA ZDJĘCIA
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU potwierdzające jego prawa do zdjęcia
    (np. "Potwierdzam swoje prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia - JAN KOWALSKI")

3.5. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska tylko podpisane pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brane do udziału w konkursie.

3.6. Kółko "ZOOM" zastrzega sobie prawo do zmiany rozdzielczości zdjęcia, które będą opublikowane na stronie internetowej RCEZ.

4. Przebieg konkursu i nagrody

4.1.Konkurs przebiega następująco:
Spośród nadesłanych fotografii, jury wybierze ok. 10 zdjęć wyróżnionych, które zostaną umieszczone na wystawie w świetlicy szkolnej
i na stronie internetowej szkoły. Dodatkowo spośród wyróżnionych fotografii, zostaną wybrane trzy najzabawniejsze zdjęcia (wytypowanie miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego). Zdobywcy poszczególnych miejsc otrzymają nagrody niespodzianki ufundowane przez dyrektora szkoły. Wszelkie uwagi dotyczące konkursu proszę kierować do opiekuna kółka "ZOOM" p. Ernesta Kulanina.


Osoby odpowiedzialne za konkurs:
DYREKTOR SZKOŁY,
OPIEKUN KÓŁKA "ZOOM",
UCZEŃ - REPREZENTANT SZKOLNEGO KÓŁKA FOTOGRAFICZNO - FILMOWEGO "ZOOM"

Copyright E K   All rights reserved.   Webdesign: Ernest Kulanin