TRUDNE POCZĄTKI SZKOLNEGO KÓŁKA FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO "ZOOM"

W 2006 roku powstało Szkolne Kółko Fotograficzno - Filmowe "ZOOM". Wspólnie z uczniami zaangażowanymi w działalność kółka dokumentujemy uroczystości szkolne w postaci prezentacji multimedialnych, filmów i archiwum fotograficznego z uroczystości szkolnych, olimpiad i turniejów. Uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach na szczeblu szkoły, miasta i powiatu. Do ważniejszych udokumentowanych wydarzeń należą:

W 2007 roku podczas realizacji zadań w Programie Rozwoju Szkoły w ramach Projektu "Nasza Szkoła - Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej", pozyskano niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Jest nim:

  • nowoczesny laptop ASUS z oprogramowaniem,
  • projektor multimedialny ACER,
  • nagrywarka stacjonarna DVD niezbędna do nagrywania różnych programów TV na DVD oraz kopiowania archiwum z uroczystości szkolnych, olimpiad i turniejów znajdujących się na kasetach VHS na DVD,
  • telewizor Samsung LCD 32",
  • drukarka laserowa,
  • profesjonalny aparat fotograficzny typu lustrzanka firmy NIKON ze statywem,
  • kamera cyfrowa niezbędna do archiwizowania filmów z uroczystości szkolnych, olimpiad i innych imprez szkolnych,
  • zestawy poradników i podręczników o tematyce filmowo fotograficznej.

Z programu unijnego "Dobry fachowiec na rynku pracy" pozyskano dodatkowo drugi aparat fotograficzny typu lustrzanka firmy NIKON oraz kamerę cyfrową firmy Samsung.

Wspólnie z uczniami ze Szkolnego Kółka Fotograficzno - Filmowego "ZOOM" oraz z dyrektorem RCEZ, przygotowano szkolny konkurs fotograficzny "Elektryk z przymrużeniem oka". Celem konkursu było promowanie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w środowisku miejskim i lokalnym oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań młodzieży. Konkurs ma również umożliwić promowanie młodych twórców fotografików.

Copyright E K   All rights reserved.   Webdesign: Ernest Kulanin