Lipdub w RCEz-cie


MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O. Z BIŁGORAJA WSPOMAGA SZKOLNICTWO ZAWODOWE
źródło: Model Group

W roku szkolnym 2014/2015 firma Model Opakowania w Biłgoraju udzieliła wsparcia finansowego na kwotę 3 tys. złotych. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone na rozbudowę instalacji pneumatycznej na pracowni mechatronicznej. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę stanowisk laboratoryjnych pneumatycznych
i elektropneumatycznych, które wymagają zasilania sprężonym powietrzem.

Dziękujemy firmie Model Opakowania w Biłgoraju za dotychczasowe wsparcie finansowe w ostatnich dwóch latach i liczymy na dalszą, efektywną współpracę w zakresie poprawiania bazy dydaktycznej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej.


Firma Model Opakowania z Biłgoraja w roku szkolnym 2013/2014 przekazała środki finansowe w wysokości
5 tys. złotych na doposażenie pracowni mechatronicznej w RCEZ w Biłgoraju. Z pozyskanych środków zakupiono elementy pneumatyczne jako uzupełnienie wyposażenia stanowisk laboratoryjnych. Dzięki temu uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i kształtowania umiejętności zawodowych.

Dobrze wykształcony pracownik, to absolwent szkoły zawodowej, w której funkcjonują pracownie specjalistyczne posiadające nowoczesną bazę dydaktyczną. Technikum mechatroniczne w Biłgoraju stwarza możliwości zdobycia przez uczniów ciekawego i poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Istnieje duża potrzeba inwestowania w szkolnictwo zawodowe, zwłaszcza w dobie szybkiego postępu technicznego i technologicznego. Dziękując za okazane wsparcie finansowe liczymy na dalszą współpracę z firmą MODEL Opakowania Sp. z o. o. w Biłgoraju w zakresie wspierania zakupów sprzętu i niezbędnego wyposażenia pracowni szkolnych w RCEZ, szczególnie w tak trudnych finansowo, dla szkolnictwa zawodowego, czasach.

Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania Zakupy ze środków pozyskanych od firmy Model Opakowania
Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: niedziela, 19 marca 2017 r. 14:16