Aktyw biblioteczny

Aktyw biblioteczny to grupa uczniów, którzy lubią i chcą spędzać swój wolny czas
w bibliotece. Wspólnie przygotowujemy: programy artystyczne, gazetki, wystawy. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Porządkujemy bibliotekę

Najbardziej aktywni w bibliotece uczniowie to:
- Weronika Garbacz
- Michał Tryka
pomagają przy tworzeniu gazetek i wystaw

Michał Fiedor
- aktualizuje naszą stronę internetową

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!