Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2018/2019
Pozostali członkowie Dyrekcja
Maszyn elektrycznych i energoelektroniki Urządzeń elektrycznych Mechatroniki Układów cyfrowych i mikroprocesorowych Urządzeń elektronicznych Sterowników przemysłowych Sieci komputerowych
Podstaw elektrotechniki Urządzeń elektrycznych Maszyn elektrycznych
Pracownia elektryczna i elektroniczna Specjalizacja: sterowniki przemysłowe Układy analogowe dla mechatroników Pomiary elektronicznych układów analogowych Montaż instalacji elektronicznych Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Przygotowanie do egzaminu zawodowego
Ogólnodostępne Logowanie

PRACOWNIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Pracownia posiada pięć stanowisk laboratoryjnych (zasilanych napięciem przemiennym i stałym regulowanym) oraz nowoczesną aparaturę pomiarową. W pracowni odbywają zajęcia uczniowie technikum elektrycznego i elektronicznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej, wykonując ćwiczenia w trzyosobowych zespołach. Tematyka ćwiczeń obejmuje naukę pomiarów wielkości elektrycznych, badanie obwodów prądu stałego i przemiennego oraz badanie układów elektronicznych (prostowników, sterowników, wzmacniaczy) i urządzeń elektrycznych, jak: styczniki, wyłączniki instalacyjne i przemysłowe, źródła światła, przekładniki i przekaźniki. Młodzież uczy się również badać środki ochrony przeciwporażeniowej i oceniać ich skuteczność.

Opiekun: mgr inż. Jan Bogdan

Pracownia urządzeń elektrycznych Pracownia urządzeń elektrycznych Pracownia urządzeń elektrycznych Pracownia urządzeń elektrycznych Pracownia urządzeń elektrycznych Pracownia urządzeń elektrycznych
Webdesign by Ernest Kulanin