POZYSKANIE OGNIA
W Czasie Snu, którym Aborygeni określają swoją odległą przeszłość, tylko przodek Krokodyl posiadał ogień. Przez wiele dni przodek Żołna Tęczowa prosił go, aby podzielił się swoim wspaniałym skarbem. Jednak Krokodyl ciągle odmawiał. Ptak był rozzłoszczony. Gniew narastał w nim długo, aż w końcu postanowił działać. Pewnego dnia zanurkował ze swego drzewa, chcąc pochwycić płonące patyki. Niestety nie udało mu się tego dokonać. Ale ptak był nieugięty i próbował dalej. I już za drugim razem chwycił patyki zajęte ogniem. Przodek Żołna wzniósł się wysoko i oświadczył Krokodylowi, że rozda ogień wszystkim ludziom, aby mogli się ogrzewać i przygotowywać posiłki. Następnie umieścił patyki w swoim ogonie i poleciał w kierunku ludzkich osad. Od tamtej pory żołny tęczowe zamieszkują suchy ląd, krokodyle zaś żyją w wodzie, aby nie musiały się nawzajem spotykać.
POWSTANIE ŚWIATA
Cała historia zaczęła się kiedy stwórca rzeczy, Biame, obudził Matkę Słońce. Gdy otworzyła ona oczy, łagodne światło oświetliło Ziemię. Stwórca wysłał Matkę Słońce ku płaskiej i jałowej Ziemi, by rozbudziła Przodków. Tam, gdzie przeszła Matka, zaczęły rosnąć rośliny. Pewnego razu przodkowie, nazywani również Duchami, obudzili się na dobre. Powstały wówczas krajobrazy i istoty żywe. Przodkowie przeżywali liczne przygody i toczyli walki z innymi zadziwiającymi stworzeniami. Każda ich następną przygoda wpływała na kształt krajobrazu. Na przykład ludzie i zwierzęta, którzy popełnili zakazane czyny, byli karani przez węża – Tęczę. Wąż ten topił ich, a wówczas powstawały zatoki i rzeki. Później łamał kości i tworzył z ich szczątków skały oraz wzgórza. W miejscach, przez które przeszli Przodkowie, powstawała obfita fauna i flora, kształtowała się powierzchnia kontynentu australijskiego. Epoka, w której Istoty Nadprzyrodzone tworzyły świat, nazywana jest Czasem Snu, czyli alchera, według języka plemienia Aranda . Czas Snu dobiegł końca, gdy Istoty Nadprzyrodzone opuściły ziemię. Nie wiązało się to jednak z końcem mitologii. Wszystkie mity dotyczące powstania świata przekazywane są ustnie z pokolenia na pokolenie i uznawane za święte opowieści, które tworzą podwaliny życia społecznego, kulturowego oraz duchowego Aborygenów.