Konkurs z J. Angielskiego
FOX
k1
Zdjęcia ze Szkolnego Konkursu
Wiedzy o WIelkiej Brytanii i Krajach
Anglojęzycznych.
k1

Konkurs językowy "Poznaj świat
przez języki"
k3
Konkurs wiedzy o Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej
k2