REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

preloader
Regionalne Centrum
Edukacji Zawodowej
w Biłgoraju
Proszę czekać...

RCEZ

Biłgoraj

Znak Jakości Szkoły 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ w Biłgoraju jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

article and aside

Pracownie elektryczno-elektroniczno-mechatroniczne

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia mechatroniczna

Pracownia urządzeń elektronicznych

Pracownia montażu urządzeń elektronicznych

Pracownia montażu instalacji elektrycznych

Pracownia montażu maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownia instalacji elektrycznych

Pracownia urządzeń elektrycznych