Lipdub w RCEz-cie


EGZAMIN MATURALNY
OGŁOSZENIE

W dniu 11 września 2018 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły będą wydawane świadectwa dojrzałości wraz z odpisami oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2018 r.

PRZYDATNE LINKI
PRZYDATNE LINKI

Z OSTATNIEJ CHWILI

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej 23-400 Biłgoraj ul.T.Kościuszki 98                       tel. 084 686 79 78 fax 084 686 02 54 e-mail:rcezbilgoraj@lbl.pl
Przeprowadź walidację dokumentu Przeprowadź walidację arkusza stylów
Ostatnia modyfikacja: piątek, 07 września 2018 r. 18:37