Samorząd Uczniowski


Proszę czekać...

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020 podjął
następujące działania:

Szkoła pamięta

W bieżącym roku szkolnym SU przy RCEZ przyłączył się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, która ma na celu upamiętnienie wszystkich zmarłych, zarówno bliskich, jak i tych, którzy w sposób szczególny zapisali się w ogólnopolskiej i lokalnej historii.

W środę 30 X 2019 uczniowie Samorządu Uczniowskiego wraz z paniami Urszulą Mazur i Anną Pluta udali się na cmentarz przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju aby zapalić znicze i pomodlić się nad grobami zmarłych uczniów, nauczycieli, pracowników RCEZ oraz żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni czas na wspomnienie tych, którzy już od nas odeszli. Dziękujemy pani Urszuli Mazur za przybliżenie nam sylwetek osób związanych z historią szkoły, których już nie ma, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Miejsca pamięci

17.09.2019 tj. w osiemdziesiątą rocznicę ataku ZSRR na Polskę pani Urszula Mazur oraz członkowie SU: Martyna Wróbel z klasy 1ER5, Dominika Grasza z klasy 1ER5, Alicja Róg z klasy 1ER5 oraz Wiktoria Sikorska z klasy 1ER5 odwiedzili pobliskie miejsca pamięci w celu ich uprządkowania i zapalenia zniczy. Delegacja naszej szkoły odwiedziła Pomnik Ofiar Pomordowanych przez funkcjonariuszy NKWD, UB w latach 1944-56 oraz Pomnik Pamięci Poległych w walce z Niemcami hitlerowskimi we wrześniu 1939 roku.

Samorząd Uczniowski z panią Urszulą Mazur

Pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego

16 września 2019 roku w świetlicy szkolnej RCEZ odbyło się pierwsze spotkanie Samorządu Uczniowskiego, podczas którego wybrano jego nowych przedstawicieli, przedstawiono plan pracy tego organu na rok szkolny 2019/2020 oraz ogłoszono nabór do Szkolnej Rady Wolontariatu, która od tego roku będzie działać w naszej szkole. Zebranie prowadziły opiekunki samorządu - pani Anna Pluta i pani Edyta Pleskacz oraz opiekunowie Szkolnej Rady Wolontariatu - pani Ewelina Pyć oraz pan Tomasz Dziduch. Na poniedziałkowe zebranie przybyli gospodarze poszczególnych klas oraz wszyscy chętni, którzy chcą brać czynny udział w życiu szkoły. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor Anna Olszowy, która dziękując uczniom za chęć działania na rzecz szkoły i szkolnej społeczności życzyła wszystkim zgromadzonym owocnej pracy w obecnym roku szkolnym.

Przewodniczący SU: Hubert Mucha kl. 4TM
Z-ca Przewodniczącego SU: Barbara Szarzyńska kl. 2TI
Zdjęcia: Tomasz Gajur kl.3 TM, Paweł Lorens kl. 3 TI
Kronika SU: Weronika Garbacz i Adrianna Kusiak kl. 2Ek
Gazetka ścienna SU: Katarzyna Gumiela i Paulina Grochowicz kl. 2Ek

Kiermasz podręczników

Zgodnie z tradycją szkoły wraz z początkiem września w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbył się kiermasz podręczników szkolnych. W dniach 5-6 września przyjmowane były książki. 100 uczniów przyniosło 707 książek o łącznej wartości 12579 zł. W poniedziałek 9 września, o godz. 9:00 z trudem można było przecisnąć się przez tłum uczniów, którzy przybyli do czytelni, aby zaopatrzyć się w podręczniki. W tym roku największym popytem cieszyły się książki do matematyki, fizyki oraz języka angielskiego.

Mimo dużego zainteresowania, każdy uczeń mógł odnaleźć potrzebne mu pozycje, a to dzięki sprawnej organizacji kiermaszu, czytelnej informacji oraz solidnej pracy uczniów SU.

W tym roku szkolnym przy kiermaszu pracowali: Milenia Sołtys, Katarzyna Kuczma z kl. 4 Ek, Adrianna Kusiak, Paulina Grochowicz z kl. 2 Ek, Alicja Dziwura z kl. 2AS, Marcel Stańko z kl. 4TE, Jakub Stanicki, Michał Tryka z kl. 2TM, Arkadiusz Bień, Kacper Blacha, Adrian Wryszcz i Krzysztof Król z klasy 3AI. Nad cały przedsięwzięciem czuwały Panie z biblioteki: Urszula Mazur i Małgorzata Ohirko.

Zachęcamy do częstego korzystania z podręczników i życzymy świetnych ocen na sprawdzianach w tym roku szkolnym!

Opiekunowie SU i Biblioteki Szkolnej

„Pamiętamy”

W przeddzień 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem „PAMIĘCI POLEGŁYCH W WALCE Z NIEMCAMI HITLEROWSKIMI WE WRZEŚNIU 1939 ROKU” oraz pomnikiem „POMORDOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY NKWD UB W LATACH 1944-1956”.

Samorząd Uczniowski z panią Urszulą Mazur

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności uczniów klas II i III technikum, do pracy w Samorządzie Uczniowskim w roku szkolnym 2019/2020. Pierwsze zebranie SU odbędzie się 16 września (poniedziałek) o godz. 9:45 (3 lekcja) w świetlicy szkolnej.

Obecność gospodarzy klas lub ich zastępców obowiązkowa.

Opiekunowie SU
Anna Pluta, Edyta Pleskacz

Kiermasz podręczników

W dniach 9-11 września
(poniedziałek, wtorek, środa)
w godz. od 9:00 do 13:00

odbędzie się w bibliotece szkolnej RCEZ
kiermasz podręczników używanych.
Osoby, które chcą sprzedać swoje książki, proszone są
o przyniesienie podręczników podpisanych ołówkiem
(imię i nazwisko, klasa, cena)
do biblioteki szkolnej
w dniach 5 - 6 września (czwartek, piątek)
w godz. od 9:00 do 13.00
.

Opiekunowie SU i Biblioteki Szkolnej

Archiwum